Kenju Nhật HT 310 gram

Hương vị: bánh quy kem dẻo
Khối lượng tịnh: 310 gram
Qui cách: 8 hộp/ thùng
Thương hiệu: Richy
Quốc gia: Việt Nam
[popupwfancybox group="GROUP1"]
02439284706