Bánh gạo Richy ngọt 225g

Flavor:Ngọt
Weight:
Weight:225g x 12 gói/thùng
Brand:
Nation:Nhà máy LBB – Việt Nam
02439284706