Bánh gạo Richy ngọt 135g

Flavor:Ngọt
Weight:135g
Weight:135g x 20 gói/thùng
Brand:
Nation:Nhà máy LBB – Việt Nam
02439284706