Bánh gạo Richy mặn xanh

Flavor:Mặn
Weight:150g
Weight:20gói/túi
Brand:LBB Foods
Nation:Việt Nam
02439284706