Bánh bơ trứng trà xanh Richy

Flavor:Trà xanh
Weight:150g
Weight:24 hộp/ thùng
Brand:
Nation:Việt Nam
02439284706