Bánh bơ trứng Richy túi 270g

Flavor: Bơ trứng
Weight: 180g/hộp và 270g/hộp
Weight: 24 túi/thùng (180g) và 18 túi/thùng (270g)
Brand:
Nation: Việt Nam
[popupwfancybox group="GROUP1"]
02439284706