Bánh bơ trứng Richy túi 270g

Flavor:Bơ trứng
Weight:180g/hộp và 270g/hộp
Weight:24 túi/thùng (180g) và 18 túi/thùng (270g)
Brand:
Nation:Việt Nam
[popupwfancybox group="GROUP1"]
02439284706