Bánh bơ trứng Majestic túi 270g

Flavor:
Weight:180g
Weight:24 gói/ thùng
Brand:KMB
Nation:Việt Nam
02439284706