Category Archives: Tuyển dụng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (điều 68 đến điều 73) của Richy

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý. Sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). b) […]

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ (Thu nhập: Theo thỏa thuận)

– Thiết kế bao bì, tem nhãn, POP, và các dụng cụ khác phục vụ kinh doanh cũng như các dụng cụ nhận diện khác cho Tập đoàn (profile, cataloge, bì thư, đồng phục, ….).
– Quản lý hệ thống hình ảnh, nhận diện thương hiệu của công ty.
– Phân tích đánh giá hình ảnh hiện có của đối thủ, lên phương án áp dụng các mẫu, design theo xu hướng mới vào thực tế tại công ty.
– Thực hiện chỉnh sửa mẫu vỏ hộp, tem nhãn cũ theo nhận diện mới.
– Nghiên cứu phát triển các POP hỗ trợ sản phẩm.
– Kết hợp XNK lên phương án, hoàn thiện các mẫu maquette liên quan khi có kế hoạch nhập sản phẩm mới (ảnh sản phẩm, vỏ hộp, tem nhãn, HDSD, hoa văn trên sản phẩm…)
– Kết hợp với R&D lên phương án & hoàn thiện các maquette hàng sản xuất trong nước (vỏ hộp , tem ,…)
– Liên hệ với các đối tác cung cấp hình ảnh, các đối tác design trong các chiến dịch quảng cáo.
– Chịu trách nhiệm hoàn thiện, update hình ảnh sản phẩm mới trong các ấn phẩm quảng cáo: catalogue, tờ rơi, tờ gấp,…
– Chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh, màu sắc, trang trí tại các sự kiện bên ngoài cũng như nội bộ của công ty,…
– Làm việc với các nhà cung cấp thiết kế, in ấn. Giám sát in ấn để đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ của các ấn phẩm.
– Làm báo cáo theo yêu cầu từ người quản lý.
– Nhận yêu cầu thực hiện từ trưởng phòng, Ban lãnh đạo.

[popupwfancybox group="GROUP1"]
02439284706