Bánh Trung Thu Hộp Vượng Quý

Hộp Vượng Quý nhân gồm 5 vị thượng hạng và 1 hộp trà cao cấp Akbar nhập khẩu. 5 vị thượng hạng bao gồm
1.Nhất yến
2.Tiramisu
3.Hồng Đẳng Sâm
4.Tôm hùm Wasabi
5.Vi cá hải sâm