Bánh Trung Thu Hộp Tự Chọn 4 Bánh

I. Bánh nướng có 8 loại nhân có trứng và 6 loại nhân không trứng để khách hàng chọn :

Nhân có trứng
1. Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng.
2. Jambo bát bửu 1 trứng.
3. Ngũ nhân 1 trứng.
4. Sữa dừa 1 trứng.
5. Khoai môn 1 trứng.
6. Đậu xanh lá dứa 1 trứng.
7. Đậu xanh 1 trứng.
8. Hạt sen 1 trứng.

Nhân không trứng
1. Ngũ nhân.
2. Sữa dừa.
3. Khoai môn.
4. Đậu xanh lá dừa
5. Đậu xanh.
6. Hạt sen.

II. Bánh dẻo có 3 loại nhân để khách hàng lựa chọn :
1. Bánh dẻo đậu xanh.
2. Bánh dẻo dứa đậu xanh.
3. Bánh dẻo sen nhuyễn.