Bánh Trung Thu Hộp Thu Nguyệt

Hộp Thu Nguyệt nhân gồm 5 vị thượng hạng:
1.Gà quay vi cá
2.Bào ngư sốt rượu vang
3.Hạt sen chia
4.Mè đen hạnh nhân
5.Trà xanh