Bánh Trung Thu Hộp Thành An

Hộp Thành An nhân gồm 4 vị thượng hạng: 
1.Gà quay vi cá
2.Bào ngư sốt rượu vang
3.Nhất yến
4.Dưa mỹ